Witamy, Zaloguj się lub zarejestruj
Telefon: 502 928 656 | Czynne Pn-Pt 8:00 - 14:00

W koszyku masz
0 produktów
Razem: 0.00 zł

Regulamin sklepu

Obowiązuje od 2017-09-01

Sklep internetowy Mix Shop, działający pod adresem mix-shop.pl, prowadzony jest przez firmę G-KOMP Grzegorz Kulig, zarejestrowaną w Myślenicach, kod pocztowy 32-400, ulica Stanisława Pardyaka 3/2 nr NIP 681-191-79-65, nr Regon 122409714 zwany dalej Sklepem.

1. Przyjmowanie i realizacja zamówień

 • Sklep internetowy Mix Shop, zwany dalej Sklepem, prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.
 • Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę mix-shop.pl, telefonicznie pod numerem telefonu +48 502928656 lub za pomocą adresu e-mail sklep@mix-shop.pl. Po złożeniu zamówienia Klient dostaje e-mailem wiadomość, że zlecenie dotarło do Sklepu.
 • Przyjęcie do realizacji zamówienia:
  • w przypadku gdy Klient składa zamówienie bez rejestracji, realizacja zamówienia rozpoczyna się po tym, jak Sklep otrzyma potwierdzeniem złożonego zamówienia po kliknięciu w link w wiadomości którą Klient otrzymał po złożeniu zamówienia.
  • realizacja zamówienia składanego przez zarejestrowanych Klientów rozpoczyna się natychmiast po jego otrzymaniu przez Sklep z zastrzeżeniem że realizacja zamówień odbywa się tylko w dniach roboczych w godzinach pracy sklepu.
  • w przypadku zamówień płatnych przelewem - realizacja zamówienia rozpoczyna się w chwili zaksięgowania przelewu przez system z zastrzeżeniem że realizacja zamówień odbywa się tylko w dniach roboczych w godzinach pracy sklepu.
 • Aktualna cena brutto i dostępność towaru prezentowana jest na karcie towaru.
 • Ceny towarów mogą być zmieniane bez wcześniejszego informowania z zastrzeżeniem że obowiązkująca dla Klienta cena jest tą z chwili złożenia zamówienia.
 • Koszt wysyłki uzależniony jest od ilości i rodzaju towaru w zamówieniu, w niektórych przypadkach pewne sposoby wysyłki mogą być niedostępne ze względu na ograniczenia wagi lub rozmiarów towaru. Aktualny cennik wysyłki dla towaru dostępny jest na stronie karty towaru.
 • Klienci dokonujący zakupów bez wcześniejszej rejestracji nie mają możliwości wybrania formy płatności przy odbiorze przesyłki.
 • W przypadku, gdy zakupiono towar który już nie jest dostępny a Sklep jeszcze nie zaktualizował statusu produktu Klient zostanie o tym poinformowany e-mailem lub telefonicznie i do niego będzie należała decyzja czy zgadza się bądź na wydłużenie czasu realizacji bądź na anulowanie zamówienia. W przypadku, gdy zamówiona przez Klienta część spersonalizowana do konkretnego modelu pojazdu okaże się być błędnie skatalogowana, w związku z czym wystąpi różnica np. cenowa, Sprzedawca poinformuje o tym Klienta w celu podjęcia przez niego decyzji o ewentualnym anulowaniu zamówienia bądź wyrażeniu zgody na pokrycie przez Klienta różnicy w cenie.
 • Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny lub na życzenie faktura VAT, która dodawana jest wraz z listem przewozowym do każdej paczki. Dokument sprzedaży wystawiany jest w chwili, gdy wszystkie towary wybrane do zamówienia są skompletowane i gotowe do wysyłki.
 • Klient może wprowadzać zmiany w zamówieniu do momentu wysłania przesyłki. Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania. Późniejsza rezygnacja z zamówienia regulowana jest procedurą odstąpienia od umowy. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta e-mailem, przez formularz www lub telefnicznie.
 • Klient który nie opłaci w treminie 7 dni dwóch kolejnych zamówień, lub odmówi przyjęcia przesyłki płatnej przy odbiorze bez wcześniejszego powiadomienia zostanie pozbawiony możliwości dalszego składania zamówień poprzez blokadę adresu email lub konta użytkownika.
 • Klienci którzy notorycznie będą składać zamówienia które nie będą mogły być zrealizowane (wskutek braku płatności, niepełnej płatności lub nieprawidłowych danych adresowych) lub będą odmawiać przyjęcia złożonych przez siebie zamówień płatnych przy odbiorze będą zablokowani bezterminowo bez wcześniejszego informowania.

2. Czas realizacji zamówienia

 • Przy każdym towarze podany jest przewidywany czas realizacji zamówienia. Jest to czas, który upływa od przyjęcia przez Sklep zamówienia do chwili wysłania zamówionych towarów ze Sklepu, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości, tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych.
 • Całkowity czas doręczenia należy liczyć sumując czas realizacji i czas doręczenia który jest różny dla różnych form wysyłki. Informacje o przewidywanych czasach doręczenia znajdują się na stronie karty towaru oraz Informacje o terminach doręczeń
 • Realizacja zamówień odbywa się tylko w dni robocze w godzinach pracy sklepu.
 • Sklep nie bierze odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji zamówienia lub doręczenia spowodowane błędnym adresem podanym w skutek nieuwagi Klienta. Jak również w skutek celowego działania Klienta.

3. Formy płatności

 • Klient może wybrać jedną z trzech form płatności:
  • Płatność przelewem normalnym na konto sklepu
  • Płatność za pośrednictwem serwisu Przelewy24
  • Płatność przy odbiorze przesyłki u kuriera lub listonosza, z zastrzeżeniem że ta forma płatności jest dostępna tylko dla Klientów zarejestrowanych
 • Klient realizujący przelew normalny zobowiązany jest podać w tytule przelewu nadany numer zamówienia i/lub swoją nazwę użytkownika i/lub adres email w celu jednoznacznej identyfikacji opłacanego zamówienia.
 • W przypadku różnicy między wartością przelewu i zamówienia klient zostanie niezwłocznie poinformowany o tym fakcie. Ewentualna nadmiarowa kwota zostanie zwrócona. Jeśli natomiast wartość przelewu będzie mniejsza od wartości zamówienia Sklep wstrzyma realizację zamówienia do czasu otrzymania dopłaty do pełnej wartości zamówienia.
 • W przypadku gdy po złożeniu zamówienia Klient zmieni zdanie i zapłaci tylko za część zakupionych przedmiotów, zamówienie zostanie zmienione i zrealizowane zgodnie z nowymi wytycznymi pod warunkiem że Klient skontaktuje się ze Sklepem i poinformuje o zmianie.
 • Jeśli przez okres 3 dni kolejnych dni robocznych po otrzymaniu wpłaty częściowej nie zostanie dokonana dopłata a jednocześnie Klient nie zgłosi chęci zmiany zamówienia, cała dotychczasowa wpłata zostanie zwrócona a zamówienie zostanie anulowane.

4. Reklamacje i gwarancje

 • Wszystkie towary dostępne w Sklepie pochodzą z legalnego źródła, są oryginalne i posiadają gwarancję jakości producenta. Wszystkie oferowane na stronach sklepu części przeznaczone są do montażu w warsztatach specjalistycznych.
 • Niezależnie od ustawowego prawa odstąpienia od umowy, Sprzedawca odpowiada względem Klienta, będącego Konsumentem za wady fizyczne lub prawne towaru (rękojmia). Taką reklamację należy zgłosić pisemnie i przesłać ją poprzez e-mail na adres sklep@mix-shop.pl, poprzez formularz www lub drogą pocztową na poniższy adres sklepu:

  Sklep Mix Shop
  ul. Stanisława Pardyaka 3/2
  32-400 Myślenice
  z dopiskiem: "REKLAMACJA"

 • Rękojmia dla zakupów dokonanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (na fakturę) wynosi maksymalnie 12 miesięcy, dla części elektronicznych rękojmia wynosi 6 miesięcy. Rękojmia dla zakupów detalicznych wynosi 24 miesięce.
 • Okres gwarancyjny opisany jest na karcie towaru i karcie gwarancyjnej dołączonej do towaru i wynosi od 6 do 36 miesięcy. Dla zakupów w ramach prowadzonej działalności gospodarczej okres gwarancyjny skrócony jest o połowę względem zakupów detalicznych.
 • W przypadku stwierdzenia wadliwości zakupionego towaru, posiadającego gwarancję producenta, Klient może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych w serwisach gwaranta bądź przeprowadzić procedurę reklamacyjną za pośrednictwem Sklepu. Taką reklamację należy zgłosić pisemnie i przesłać ją pocztą elektroniczną na adres: sklep@mix-shop.pl lub drogą pocztową na adres podany powyżej.
 • Podstawą do rozpatrzenia reklamacji jest potwierdzenie zakupu towaru w Sklepie, mogące przyjąć dowolną formę (wydruk przelewu, emaila, zdjęcie paragonu itp).
 • Po otrzymaniu wniosku/formularza reklamacyjnego Sklep powiadomi Klienta o dalszym postępowaniu
 • W przypadku uznania reklamacji z tytułu rękojmi Konsument ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Reklamacja z tytułu rękojmi rozpatrywana jest w terminie 14 dni od daty jej wpływu do Sprzedawcy. Jeżeli w ciągu 14 dni od daty wpływu reklamacji Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania Klienta, należy przyjąć iż uznał żądania za zasadne. Naprawiony lub wymieniony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt Sklepu.
 • Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek płatnych przy odbiorze bez względu na wysokość i rodzaj opłaty.
 • Jeżeli dostarczony produkt nie będzie spełniał wymagań gwarancyjnych, Klient zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany. Wymagania i warunki jakie musi spełniać towar do przyjęcia z tytułu reklamacji lub gwarancji znajdują się w załączniku nr 3 na dole strony.
 • Prosimy o sprawdzenie przesyłki przy odbiorze. W przypadku stwierdzenia, iż otrzymany towar posiada braki, albo też został mechanicznie uszkodzony, prosimy zażądać od kuriera spisania protokołu szkodowego (to jego obowiązek) oraz pozostawienia Państwu jednego egzemplarza protokołu szkody (ważne, żeby nastąpiło to w dniu dostawy) oraz o niezwłoczne poinformowanie Sklepu w celu jak najszybszego rozwiązania problemu.

5. Konsumenckie odstąpienie od umowy kupna/zakupu

 • Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827), w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania zamówionego towaru, konsument ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, wg zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Kupujący jest obowiązany do odesłania towaru, nie później niż w terminie 14 dni na poniższy adres:

  Sklep mix Shop
  ul. Stanisława Pardyaka 3/2
  32-400 Myślenice
  z dopiskiem "REZYGNACJA"

 • Koszty przesyłki zwrotnej pokrywa Kupujący.
 • Zwrot środków pieniężnych nastąpi w ciągu 14 dni od otrzymania stosownego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, którego wzór dostępny jest jako załącznik do niniejszego regulaminu.
 • W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca klientowi kwotę równą cenie zakupionego towaru oraz koszty dostarczenia rzeczy, z tym zastrzeżeniem, iż jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy wskazany przez sprzedawcę, nie jest on wówczas zobowiązany do zwrotu poniesionych przez klienta dodatkowych kosztów.
 • Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy zawierające m.in. informacje o sposobie i terminie wykonywania odstąpienia od umowy oraz kosztach zwrotu rzeczy, w przypadku odstąpienie które ponosi konsument stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
 • Klient odpowiedzialny jest za zmniejszenie wartości rzeczy poprzez użytkowanie jej w sposób wykraczający poza zwykłe sprawdzenie stanu/właściwości.
 • W przypadku towarów w których ze względu na charakter i właściwości podczas użycia następuje trwałe połączenie z innymi materiałami lub płynami (oleje, smary, płyny chłodnicze. hamulcowe i inne, filtry oleju, paliwa, dodatki do paliwa itp) możliwość rezygnacji z umowy może zostać ograniczona lub wyłączona.

6. Rejestracja w serwisie, ochrona danych osobowych

 • Administratorem danych osobowych jest firma G-KOMP Grzegorz Kulig w zakresie niezbędnym do realizacji umowy.
 • Dokonując zakupu i podając dobrowolnie swoje dane Klient zezwala by Sklep dokonał jednorazowego przetwarzania ich danych osobowych w celu realizacji zamówienia.
 • Dane Klienta nie będą używane w jakiekolwiek formie w celach nie związanych wyłącznie z realizacją zamówień bez udzielonej zgody Klienta.
 • Statystyki i zestawienia gromadzone i przetwarzane przez Sklep są całkowicie anonimowe i nie zawierają danych osobowych Klientów.
 • Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także zwrócenia się z żądaniem usunięcia podanych danych osobowych. Wnioski należy składać listownie na adres Sklepu lub adres emailowy sklep@mix-shop.pl
 • Dane osobowe Klientów są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

7. Postanowienia końcowe

 • Cennik oraz informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu mix-shop.pl nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie odzwierciedlenie oferty producenta, dlatego też, nie gwarantujemy pełnej dostępności produktów zawartych w cenniku.
 • Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa żądanie rezerwacji określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu o formularzu zamówienia. Moment faktycznego zawarcia umowy sprzedaży następuje podczas odbioru towaru przez klienta.
 • Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy. Jeżeli natomiast stroną sporu będzie konsument właściwość sądu określać będą przepisy kodeksu postępowania cywilnego.
 • Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania na stronie www.mix-shop.pl.
 • Wszelkie zdjęcia części są zdjęciami tylko poglądowymi - mogą odbiegać od faktycznego stanu produktu. Opisy produktów powstały na podstawie danych katalogowych producentów części, mogą posiadać nieścisłości oraz braki. Dopasowanie zawsze należy sprawdzać wg. numerów oryginalnych części.
 • Regulamin określa zasady zakupów w sklepie mix-shop.pl. Każdorazowe złożenie zamówienia jest poprzedzone potwierdzeniem i zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie w chwili zakupu.

8. Załączniki do regulaminu

Dojazd do sklepu:
Sklep Mix Shop
Stanisława Pardyaka 3/2
32-400 Myślenice
NIP 681-191-79-65

tel 502 928 656
email: sklep@mix-shop.pl
Mapa dojazdu

Strona wykorzystuje ciasteczka w ramach przetwarzania i realizacji zamówień, zasady przechowywania ciasteczek na Twoim urządzeniu można zmienić w ustawieniach przeglądarki.
Kopiowanie i wykorzystywanie zdjęć i opisów bez zgody właściciela zabronione. Powered by Dexter (C)2011-2020 v4.1