• Witamy w sklepie Mix Shop.

    Sprawdź jak łatwe i przyjemne mogą być zakupy, bez dzwonienia, bez czekania, wszystko można się dowiedzieć z naszej strony informacyjnej.

  • Zwroty i reklamacje?

    Czasy kiedy trzeba było się prosić o możliwość zwrotu już dawno minęły, teraz po prostu wypełniasz wniosek, oddajesz paczkę kurierowi i czekasz na przelew.

  • Nie znalazłeś tego czego szukasz?

    Napisz do nas, sklep jest tworzony dla Ciebie, więc Ty jesteś tutaj szefem.

Więcej o nas

Nasza oferta.


Rozwijając swoją ofertę nawiązujemy kontakty z największymi polskimi hurtowniami części i podzespołów, a także zagranicznymi producentami tych części. Następnie wybieramy tylko najbardziej atrakcyjne cenowo oferty i prezentujemy je w naszym sklepie. Kupując u nas masz pewność że towar pochodzi od sprawdzonych dostawców i posiada parametry których oczekujesz.

Nasze usługi.


W naszym sklepie stawiamy na prostotę i minimalizm kontaktu kupującym ze sprzedającym. Cenimy sobie czas osób które muszą go poświęcać na wykonywanie rozmów które całkowicie mogły by zostać zastąpione prostym formularzem na stronie. Dlatego w naszym sklepie zaprojektowaliśmy szereg usług które napewno przypadną do gustu wielu osobom.

Sprzedaż.

System zamówień pobierający dane adresowe/płatności bezpośrednio z serwisu sprzedaży online. Ponieważ danych nie przepisuje się ręcznie, nie ma możliwości pomyłki w adresach czy danych do faktury.

Wysyłki.

System wysyłający dane adresowe bezpośrednio do serwisów firm przewozowych, prosto, szybko i efektywnie. Adres podany w formularzu dostawy będzie taki sam jak na etykiecie adresowej.

Podgląd statusu.

Zintegrowany system podglądu stanu i zawartości zamówienia pozwala kupującemu na wgląd w każdy krok jego realizacji. Wszystkie wprowadzone zmiany są natychmiast widoczne dla obu stron.

Zwroty.

Osobny system zarządzania zwrotami pozwala na bezproblemy kontakt i ustalenie szczegółów zwrotu, reklamacji czy po prostu rezygnacji z zakupu. Wymiana produktu na inny? Również problemów nie ma.

Terminowość.

ponad 90% wysyłek realizujemy w ciągu 24 godzin od zakupu (w dni robocze), z miesiąca na miesiąc staramy się tak układać logistykę wysyłek by ten procent był jeszcze większy.

Zaufanie.

Cieszymy się że tu jesteśmy, po prostu wykonujemy swoją pracę. Jeśli jednak robisz u nas zakupy często, bez względu na ich wartość, napewno tego faktu nie przeoczymy.

Bądź z nami w kontakcie.


Wysyłanie...
Wiadomość została wysłana, dziękujemy!

Jeśli chcesz się dowiedzieć czegoś więcej o nas i naszym asortymencie, albo zapytać o współpracę, zapraszamy do kontaktu.
Wszelkim spamerom mówimy stanowcze NIE.

Adres sklepu

Mix Shop
Pardyaka 3/2
31-400 Myślenice

Kontakt

- formularz obok
- email: sklep@mix-shop.pl
- telefon +48 889 970 255
- infolinia czynna pn-pt 9:00-14:00

Regulamin zakupów.


POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego „MIX SHOP”
2. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
* Konsument – Kupujący, którym jest osoba fizyczna dokonująca zakupów towaru, bez związku z prowadzoną działalnością gospodarczą;
* Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej - wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą, która dokonuje zakupów w ramach tej działalności;
* Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego, zawierające: zbiór danych dotyczących kupującego, zakupionych towarów, sposobu płatności, kosztach i rodzaju wysyłki, adresu wysyłki oraz informacji dodatkowych, np. niezbędnych do wystawienia przez Sklep internetowy faktury, jeśli są inne niż dane Kupującego.
* Kupujący - osoba fizyczna, prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej , dokująca zakupów w Sklepie internetowym;
* Operator przesyłki - podmiot gospodarczy zajmujący się dostarczeniem Przesyłek na wskazany przez Kupującego adres
* Sklep internetowy – sklep MIX SHOPo numerze NIP: 681-191-79-65 wraz ze stronami służącymi do sprawdzania statusu zamówień lub zwrotów
* Towar – rzecz ruchoma, dostępna w Sklepie internetowym, której dotyczy Umowa sprzedaży;
* Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu kodeksu cywilnego zawierana lub zawarta pomiędzy Kupującym a Sklepem internetowym;
* Przesyłka – paczka z Towarem nadana na wskazany przez Kupującego adres przekazana Operatorowi przesyłki;
3. Kupujący korzystający ze Sklepu internetowego jest zobowiązany do przestrzegania zasad wskazanych w regulaminie serwisu Allegro.

PROCEDURA ZAMÓWIENIA
1. Kupujący może dokonać zakupu:
* w serwisie aukcyjnym prowadzonym na stronie internetowej www.allegro.pl
* mailowo,
* telefonicznie,
* w inny udostępniony przez Sklep internetowy sposób.
2. W przypadku zakupu za pomocą www.allegro.pl do transakcji kupna-sprzedaży stosuje się odpowiednio postanowienia regulaminu serwisu Allegro.
3.Kupujący może dokonać zakupu Towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego przez złożenie Zamówienia, czego może dokonać w dowolnym czasie (dwadzieścia cztery godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu).
4. Przybliżony czas realizacji Zamówienia podany jest przy każdym Towarze, tak samo przewidywalny czas dostawy przez wybranego Operatora przesyłki
5. Do chwili wysyłki Towaru Kupujący ma możliwość zmiany jego zawartości oraz formy wysyłki w tym danych adresowych i danych do faktury.
6. Przesyłki awizowane, których nie podjęto w terminie i zostały zwrócone do Sklepu internetowego, będą mogły być ponownie wysłane po ponownym opłaceniu kosztów wysyłki. Terminy do odbioru Przesyłki regulują regulaminy i instrukcje poszczególnych Operatorów przesyłki.
7. W przypadku wybrania płatności przelewem Sklep internetowy czeka na płatności 7 dni od złożenia przez Kupującego Zamówienia. W przypadku braku odnotowania przelewu na rachunku bankowym w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Sklep internetowy ma prawo anulować Zamówienie. Termin wskazany w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu może być w uzasadnionych przypadkach wydłużony do 21 dni.
8. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane podaniem przez Kupującego nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych w formularzach, oraz nieprzestrzeganiem przez Kupującego warunków Regulaminu.
9. Sklep internetowy zapewnia, że czas realizacji zamówienia nie przekroczy 14 dni, w przeciwnym razie zwraca wszystkie koszty zakupu lub wysyła zamówienie na swój koszt.

WYSYŁKA
1. Towary są wysyłane w wybrany przez Kupującego sposób, zaś w przypadku gdy dane Zamówienie nie jest możliwe do wysłania przy pomocy usług wybranego operatora, Sklep internetowy może za zgodą Kupującego zmienić operatora wysyłki na innego bez dodatkowych kosztów ze strony Kupującego.
2. Termin doręczenia Przesyłki jest liczony od dnia wysyłki Towaru (zrealizowania Zamówienia) i zależy od wybranego operatora wysyłki. Terminy do odbioru Przesyłki regulują regulaminy i instrukcje poszczególnych Operatorów przesyłki.
3. Kupujący ma prawo sprawdzić Przesyłkę przy odbiorze i sporządzić protokół szkody na wypadek uszkodzenia zawartości, a także odmówić przyjęcia Przesyłki w razie jej widocznych uszkodzeń.
4. Kupujący odbierając Towar z widocznymi uszkodzeniami, w szczególności wgnieceniami opakowania, dokonuje odbioru Przesyłki na własną odpowiedzialność.
5. Aby ubiegać się o zwrot kosztów uszkodzonej wysyłki Kupujący powinien spisać protokół uszkodzenia paczki przy jej odbiorze.
6. Odmowę przyjęcia Przesyłki traktuje się jako rezygnację z Zamówienia, wartość towaru oraz najtańszy koszt wysyłki zostanie niezwłocznie zwrócona Sprzedającemu.
7. Kupujący, który wybrał sposób płatności przy odbiorze Przesyłki powinien dysponować wyliczoną kwotą potrzebną do opłacenia ceny.
8. Jeżeli Kupujący nie odbierze paczki w regulaminowym terminie i paczka wróci do Sklepu internetowego możliwe są dwa rozwiązania. Albo Kupujący wpłaci na konto Sklepu internetowego koszt powrotu paczki i ponownej wysyłki i wtedy zostanie ona wysłana ponownie, albo na wskazane konto Sklepu internetowego zwróci samą cenę towaru (bez kosztów wysyłki) pomniejszoną o koszt powrotu paczki.
9. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny. Na życzenie Kupującego może być również wystawiona faktura VAT, w przypadku zamówień hurtowych Sklep może wystawić na życzenie Fakturę PRO FORMA.
10. W wyjątkowych okolicznościach Sklep umożliwi odbiór osobisty zamówienia w siedzibie Sklepu po wcześniejszym uzgodnieniu terminu odbioru.

PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827) Konsument, który zawarł za pośrednictwem Sklepu internetowego umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy , zawierające w szczególności informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Konsument, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął Towar w posiadanie lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia, inna niż przewoźnik, weszła w posiadanie Towaru.
3. Konsument może odstąpić od umowy informując Sklep internetowy o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia woli w formie pisemnej, przez wysłanie pisma pocztą na adres: Mix Shop, ul Stanisława Pardyaka 3/2, 32-400 Myślenice, lub przesłanie tego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@mix-shop.pl. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć korzystając z formularza, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
4. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia dotyczącego wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
5. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić towar niezwłocznie na adres wskazany w pkt. 3 powyżej, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, od dnia w którym złożył Sklepowi internetowemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
6. Konsument zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
7. Wszelkie zwroty i przesyłki wysłane na koszt Sklepu internetowego nie będą przyjmowane, chyba że nastąpiły wcześniej inne pisemne ustalenia.
8. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep internetowy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep internetowy.
9. Zwrot ceny Towaru oraz kosztów jego przesyłki, o których mowa w pkt. 6 powyżej, zostanie dokonany przez Sklep internetowy po sprawdzeniu kompletności zwróconych rzeczy.
10. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć Towar w przypadku zwrotu. Kupujący odpowiada za Towar do chwili dostarczenia go do Sklepu internetowego

REKLAMACJE
1. Sprzedający jest zobowiązany do wysłania Kupującemu towaru bez wad fizycznych i prawnych. Sprzedający ponosi wobec Kupującego odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.), w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.
2. Reklamacja może zostać złożona przez Kupującego na piśmie w sposób i na adres wskazany w rozdziale Prawo do odstąpienia od umowy pkt. 3, z rekomendowanym dopiskiem „Reklamacja”.
3. Wobec Konsumentami, Sklep internetowy odpowiada za niezgodność Towaru z umową. W przypadku Kupujących nie będących Konsumentami, Sklep internetowy odpowiada na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.
4. Sklep internetowy ponosi odpowiedzialność z tytułu niezgodności sprzedawanego Towaru z umową, gdy sprzedana przez niego rzecz jest dotknięta wadą prawną i fizyczną.
5. O wadzie w terminie do 6 miesięcy od daty jej wykrycia, jednak nie później niż w ciągu 2 lat od daty dostarczenia Przesyłki. W ramach reklamacji Konsumentowi przysługuje prawo do: odstąpienia od umowy, obniżenia ceny, wymiana wadliwej rzeczy na inną, bez wady, usunięcia wady. Reklamacja zostanie rozpatrzona i wysłana przez Sklep internetowy w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania. Decyzja zostanie wysłana mailowo na adres podany podczas składania zamówienia, będzie również dostępna online na stronie internetowej Sklepu internetowego.
6. Zgłoszenie reklamacji musi zawierać w szczególności: dane Kupującego niezbędne do rozpatrzenia reklamacji, datę nabycia towaru, rodzaj reklamowanego towaru, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Kupującego, a także preferowany przez Kupującego sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć Sklepowi internetowemu kopię dowodu zakupu Towaru, przede wszystkim kopii paragonu lub kopia faktury, wydruk z karty płatniczej albo innego dowodu zapłaty.
7. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na koszt Sklepu internetowego dostarczyć wadliwy Towar do miejsca wskazanego przez Sklep internetowy, w sposób nie narażający Sklepu internetowego na dodatkowe, nieuzasadnione koszty.
8. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Sklep internetowy zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
9. Jeśli koszty odbioru i wysyłki nowego Towaru będą większe od wartości samego Towaru Sklep internetowy może odmówić wymiany towaru, zamiast tego zwrócić jego wartość.
10. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
11.Jeżeli Kupującym jest Konsument, może on żądać od sklepu zwrotu kosztów demontażu i ponownego zamontowania Towaru, o ile wynika to z specyfiki Towaru, jest obowiązany jednak ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od sprzedawcy zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej.

GWARANCJE
1. kupjący będący konsumentem ma prawo skorzystania z gwarancji w terminie podanym w opisie towaru oraz karcie gwarancyjnej dołączonej do towaru.
2. kupujący będący przedsiębiorcą ma prawo skorzystania z gwarancji w terminie do 12 miesięcy od otrzymania towaru.
3. zgłoszenie gwarancji odbywa się poprzez formularz www lub email
4. Formularz zgłoszenia gwarancyjne Sklep internetowy każdorazowo dołącza do Przesyłki, jest również dostępny online w Panelu zamówień.
5. sklep odbiera uszkodzony towar na własny koszt i również na własny koszt odsyła do kupującego.
6. gwarancja nie zostanie uznana jeśli towar będzie nosił ślady nieprawidłowego użycia, konserwacji, montażu lub poddano go przeciążenim większym niż przewiduje specyfika użytkowania towaru.
7. realizacja gwarancji odbywa się w ciągu 30 dni od jej otrzymania w prawidłowej postaci, jeśli towar nie może zostać naprawiony lub wymieniony na nowy, kupującemu przysługuje zwrot wartości towaru
8. wniosek o koszty montażu/demontażu/diagnostyki będzie przesyłany do producenta części, o jego wyniku kupujący zostanie powiadomiony osobno, mailowo lub listownie.
9. od decycji sklepu lub producenta kupujący ma prawo się odwołać w terminie do 14 dni od otrzymania decyzji odmownej.
10. Wraz z towarem odsyłanym na gwarancję Kupujący musi wypełnić kartę gwarancyjną dołączoną do paczki.
11. W przypadku zagubienia lub zniszczenia Karty, Kupujący może ją pobrać z panelu zamówień do którego link dostał w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia, lub na wniosek emailowy
12. Karta gwarancyjna zachowuje ważność tylko z kopią dokumentu zakupu (paragon, faktura, przelew, przekaz itp)

Ochrona danych osobowych
i polityka prywatności

1. Dane podawane przez Kupującego podczas składania Zamówienia nie mogą naruszać przepisów aktualnie obowiązującego prawa oraz dóbr osobistych i praw osób trzecich.
2. Dane osobowe Kupujących będą przetwarzane przez Sklep internetowy jako administratora danych osobowych w celu świadczenia usług, mogą być także przekazywane – w niezbędnym i wymaganym zakresie - podmiotom trzecim (np. podmiotom doręczającym Towar). Przetwarzanie zbieranych danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podanie przez Kupującego swoich danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek konieczne dla realizacji Zamówienia przez Sklep internetowy.
3. Sklep internetowy zapewnia Kupującym, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z ustaw wymienionych w pkt. 2 powyżej, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15-12-2015.
2. Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian Regulaminu każdy Kupujący zostanie poinformowany przez umieszczenie na stronie www.mix-shop.pl. Komunikaty o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian i utrzymanie tej informacji przez okres 14 dni kalendarzowych. Informacja o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.
3. Kupujący będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Konsument ma prawo uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a Sklepem internetowym od powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów.
4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem internetowym, a Kupującym, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami Kodeksu postępowania cywilnego.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa oraz regulaminu Allegro.

Pliki do pobrania.